Tlf: 64 92 38 40

Medlemskontingent 2019

Publisert: 14. januar 2019 av: Thomas Hansen

Det er i dag sendt ut første faktura på årets medlemskontingent. Det er besluttet å dele opp kontingenten i 12 rater for å redusere månedsbeløpet så mye som mulig, og vi håper dette fører til færre utmeldinger og flere innmeldinger.
Fordelen for deg som medlem er at den økonomiske belastningen blir spredd over året.

Løsningen forutsetter at det aktiveres avtalegiro. Første rate vil bli sendt ut som en ordinær
faktura og ved betaling av denne i nettbanken vil det komme opp at vi tilbyr å betale via avtalegiro.
Du må da aktivere avtalegiro og de påfølgende rater for 2019 vil da bli trukket automatisk fra din
bankkonto den 25. hver mnd.

Vil du derimot betale hele beløpet, kan du gjøre dette med KID nummeret på fakturaen du har mottatt i dag og prisene på de forskjellige kategoriene finner du her https://ostmarkagolf.no/innmelding/arskontigent/

 

Våre samarbeidspartnere

Havaristen
Bogerud
Tveter Rørservice
Ragn Sells
BC Stillas
Diplom Is
Mitsubishi
Arkel Romerike
Aass Bryggerier
Til toppen