Klubben

Vestby Gård

Historikk Vestby Gård

Her har vi laget et lite tilbakeblikk over historien om Vestby Gård. Informasjonen er opprinnelig sammensatt av Charles Clark som har brukt mye tid på å finne ut om bakgrunnen til Vestby Gård og området rundt Østmarka Golfklubb. Han begynte med å besøke Landbruks Høyskole Museet på Ås og traff en hyggelig dame som visste en hel del om temaet. Hun kunne også fortelle hvor han kunne finne mer interessant informasjon.

Oj oj, hva som ikke hadde skjedd her ute i Enebakk før i tiden! Det var mye som skjedde her som hadde konsekvens for det som skjedde i utviklingen av Norge.

Vestby gård har blitt nevnt siden Svartedauden på 1360 årene. Første gang er i 1368 da det er notert salg av en del jord fra Joen Arnesøn til Sebjørn Jonsøn. Deretter har det vært mange eiere og her er noen deler av gårdens og områdets historie.

1750 kjøpte Maren Kamph Vestby Gård, og det var hun som fikk bygget Marie kapellet som ble innviet i 1753. Denne ser vi godt fra hull 3, 4 og 6. På denne tiden var fremkomstmidlene fremdeles hest og vogn, og den nærmeste kirken var før det i Enebakk Kirkebygd, ca 10km lenger ut og reisen hit kunne fort ta flere timer.

I kapellet var det 3 klokker. Den største ble stjålet av svenskene i 1716, men den ble for tung for dem!! Så den ble forlatt og ble funnet igjen på andre siden av Lysern og brakt tilbake til Enebakk. Senere ble den solgt på en dødsbo auksjon på Vestby Gård til presten i Enebakk Kirke på 1930 tallet. Den skulle brukes i begravelser til de fattige i kommunen, uten betaling.

Den første engelskmann som bosatte seg i Enebakk så langt tilbake som 1683, var Somes Collett som eide Flateby Gods, ute i andre enden av Enebakk. Naturen minte veldig om landskapet i syd England og området burde vel egentlig ha blitt kalt Tusenbakk i stedet for Enebakk…

Colletts familie drev, med sønnen Peter Collett, gården. Her ble det arrangerte jakt på 1600 og 1700 tallet med mange prominente gjester. Fridtjof Nansen var en av de ivrige besøkende i jakttiden og han var spesielt interessert i bjørnejakt! Ofte var det opp til 4 dagers opphold i september med jakt på dagen og fester på kveldene med alt som fulgte med.

Eieren av Vestby Gård var ofte på besøk på Flateby Gård. Collett drev, i tillegg til gårdsdrift, med eksport av tømmer og planke til England. Man må huske at London brant ned i 1666 og trengte alt de kunne få tak i av trevare for oppbygging av byen.

Jølsens epoke i Enebakk er bare 150 år siden, med Jølsens Fyrstikk Fabrikk og tømmerkjøring til Kristiania. Nansen tok Jølsens svøvelstykker til Nordpolen, det var de som virket best. Det skal også sies at de virket så godt at fabrikken brant ned hele 3 ganger.

Fyrstikk Fabrikken hadde den gang 300 fast arbeidende med boliger og t.o.m. egen skole for barna. Mange jobbet også hjemmefra med å brette esker og pakke dem.

På denne tiden var det mest vannkraft som ble brukt og i Tangenelven fra Vågvannet til Mjærvannet skal det ha vært 12 sagbruk og flere kverner. Det ble mye ”plankekjøring” til Kristiania og på vinteren foregikk dette på isen!!

Transportmidlene på denne tiden var egne bein og hester med vogn, så planketransport til Kristiania tok en hel dag og det ble gjort mange stopp på forskjellige ”hvilestuer” . Brennevinet kostet bare omkring 10øre (målenhet ukjent) og det var lystig kjøring etter stoppene… Dette er en tradisjon en del ”enebakkinger” har beholdt til dags dato.

Det snakkes om at turen i dag fra Oslo sentrum til Østmarka Golfklubb bare tar en halvtimes tid…! Dette er det er mange som forgjeves har prøvd på en tirsdagsettermiddag… De har da også kommet for sent til startiden sin på tirsdagsturneringen. Og de som eventuelt klarer det på den tiden bør vel meldes til lensmannen…

Holm Jølsen jobbet for å få jernbanen til Enebakk. Det nærmeste den kom var da Østre Linje på jernbanen ble bygget og Tomter Stasjon ble åpnet i 1882. Nå fikk Enebakk posten sin 3 ganger per uke mot tidligere 1 gang per uke.

Den første bilen til Enebakk kom i 1907 og tilhørte Butenschøn, eieren av Bjerke. Den hadde nr 74 og var altså den 74de bilen som kom til Norge. Han måtte dog la bilen stå hver tirsdag og fredag. Dette var torgdager, og hestene ble så skremt av bilen…

1898 ble det enda en ny eier på gården, Axel Gulbranson. På denne tiden drev man fortsatt med skog og sagbruk. Axel Gulbranson fikk bygget den flotte Vestby bru i 1910-1911. Det er den brua vi så ofte kjører over når vi skal ut å slå noen baller. Det ble også bygget ut på gården i den sammenheng. I 1921 ble Axel Gulbranson så lei av all skatten han måtte betale til myndigheten for all skog og gården han eide, at han sa ifra at hvis det skulle være så mye, så kunne kommunen bare få hele gården! Så kommunen ble ny eier…for en symbolsk sum. Det skal sies at Gulbranson også eide Vik (gårdshuset kan sees fra hull 13) og annet i morådet og egentlig var bosatt i Oslo.

I 1924 ble gården solgt til Erling Hobøl, bestefaren til den nåværende eieren Jan Erling Hobøl. Mer om alt dette og mer om historien fra området kan man lese om i bl.a. Enebakk Bygdebok av Birger Kirkeby. Livet på Vestby Gård og Jølsens familie i Ekebergdalen skildres i Ragnhilde Jølsens bok, som heter ”Brukets historie”..

Klubbhuset vi har i dag er det nye, fra 1907. Det gamle brant ned i 1939 etter et lynnedslag…Alle jordene (dagens golfhull) hadde i gamle dager egne navn, her er de vi vet om:

Hull 2 Skjolden
Hull 3 Kjerkejordet
Hull 5 Bujordet
Hull 6 Spængen
Hull 10 Vassjordet
Hull 13 Lynne Løkka
Hull 16 Bjønnhølet
Hull 17 Potetløkka
Hull ? Langåkeren

Dette var i korthet litt om Vestby Gård, et område som har blitt så kjært for oss alle.
 

  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK for å godta dette Les mer om cookies og personvern her