Tlf: 64 92 38 40

Bli medlem

Viktig:
Eventuell utmelding av Østmarka Golfklubb må skje skriftlig pr. post eller mail innen 31. desember, ellers vil medlemmet det påfølgende år bli avkrevet den gjeldende medlemskontingent som årsmøtet fastsetter. Klubbens medlemmer forplikter seg til å betale de vedtatte kontingenter fastsatt på årsmøtet.

Født (dd.mm.åå) *

Navn *

Adresse *

Postnr/sted *

E-mail adresse *

Telefon *

Hcp *

Er du medlem i en annen golfklubb i Norge?

Type medlemskap (velg)

Har du blitt vervet av et medlem skriv navnet her

Vennligst sjekk at alle opplysninger stemmer før du trykker «Send innmelding».

Våre samarbeidspartnere

Havaristen
Bogerud
Tveter Rørservice
Ragn Sells
BC Stillas
Diplom Is
Mitsubishi
Arkel Romerike
Aass Bryggerier
Til toppen