Tlf: 64 92 38 40

Lokale regler

Vannhindre – Sidevannhindre
Vannhindre som ikke er merket, anses som sidevannhindre

Trær med støttepinner
Trær med støttepinner er uflyttbare hindringer. Fritak tas etter regel 24-2b

Steiner i bunker
Steiner i bunker er flyttbare hindringer. Regel 24-1

Maurtuer
Maurtuer defineres som grunn under reparasjon. Regel 25-1

Grunn under reparasjon med spilleforbud
Grunn under reparasjon som det ikke er lov å spille fra er merket med blå staker med hvit topp.
Fritak tas etter regel 25-1

Luftledning og tilhørende stolpe
Hvis en ball treffer en luftledning eller tilhørende stolpe på banen, må slaget annulleres, og spilleren skal uten straff spille en ball på stedet så nær som mulig hvorfra den opprinnelige ballen sist ble spilt (regel 20-5)

Distansemerker
Alle distansemerker er uflyttbare hindringer. Regel 24-2

Fotballgolf
Alle hull som benyttes av fotballgolf på front er uflyttbare hindringer. Regel 24-2.

Utslagssted 28
Alle utslagssteder tilhørende korthullsbanen på back er uflyttbare hindringer. Regel 24-2.

Plugget ball
Området for fritak ved plugget ball etter regel 25-2, utvides til å gjelde hele spillefeltet

Steinfylte dreneringsgrøfter
Steinfylte dreneringsgrøfter som ikke er merket anses som grunn under reparasjon. Regel 25-1

Utstyr for avstandsmåling
For alt spill på denne banen, med unntak av turneringer med andre bestemmelser, kan en spiller skaffe seg informasjon om avstander ved å bruke utstyr som bare måler avstander. Hvis en spiller under en fastsatt runde bruker et utstyr for måling av avstander som er laget for å beregne eller måle andre forhold som kan påvirke hans spill (for eksempel helling, vindstyrke, temperatur, etc.) bryter spilleren regel 14-3, hvor straffen er diskvalifikasjon, uavhengig av hvorvidt slik tilleggsfunksjon faktisk er brukt

STRAFF FOR BRUDD PÅ LOKAL REGEL (om ikke annet er spesifikt angitt)
Matchspill – Tap av hull
Slagspill – To slag

Banemerking:
Vannhindre: Gule linjer, merker eller staker

Sidevannhindre: Røde linjer, merker eller staker
200-metersmerker: Hvit pinne med 4 sorte ringer og hvite markeringer i fairway
150-metersmerker: Hvit pinne med 3 sorte ringer og gule markeringer i fairway
100-metersmerker: Hvit pinne med 2 sorte ringer og røde markeringer i fairway

Alle distanser er målt til senter av greenen

Hvite staker eller linjer: Utenfor banen (Out of Bounds)
Hull 3: Bak greenen
Hull 4: Høyre side
Hull 5: Høyre side
Hull 6: Venstre side mot gravlund (i dogleg) og videre mot hull 7
Hull 7: Venstre side og mot riksvei bak greenen
Hull 8: Venstre side til ca 100 m før greenen
Hull 10: Høyre side
Hull 15: Høyre side fra ca 100m før greenen
Hull 18: Hele venstre side til greenen

Våre samarbeidspartnere

Havaristen
Bogerud
Tveter Rørservice
Ragn Sells
BC Stillas
Diplom Is
Mitsubishi
Arkel Romerike
Aass Bryggerier
Til toppen