Banen

Lokale regler

Spilleforbudsområde i unormalt baneforhold – lokal regel E-8.1

Områder definert med blå staker med hvit topp er et spilleforbudsområde som skal behandles som et unormalt baneforhold. Ved påvirkning fra spilleforbudsområdet må fritak uten straff tas etter regel 16.1f.

Luftledning/stolper – lokal regel E-11
En ball som treffer en luftledning eller tilhørende stolpe(r) inkludert festeanordninger teller ikke. Slaget må annulleres og spilles på nytt. (se regel 14.6 for fremgangsmåte).

Maurtuer – lokal regel F-11
Maurtuer på banen er etter spillerens valg enten løse naturgjenstander som kan bli fjernet etter regel 15.1, eller grunn under reparasjon hvor fritak uten straff er tillatt etter regel 16.1.

Unormale baneforhold (inkludert uflyttbare hindringer) (regel 16)
        Uflyttbare hindringer
        Distansemerker midt i banen
        Hull etter fotballgolf på hullene 10-18
        Utslagssted 28 på hullene 1-9

    Grunn under reparasjon
        Steinfylte dreneringsgrøfter som ikke er merket
        Områder i bunkere hvor sand er fjernet pga. rennende vann som har medført dype furer.

Banemerking:
Straffeområder: Røde linjer, merker eller staker

Alle distanser er målt til senter av greenen:
200-metersmerker: Hvit markering i fairway
150-metersmerker: Gul markering i fairway
100-metersmerker: Rød markering i fairway

Hvite staker eller linjer: Utenfor banen (Out of Bounds)
Hull 1: Høyre side
Hull 3: Bak green
Hull 9: Venstre side, bak green mot klubbhus (Innenfor banen hull 1 er ikke regnet som OB fra hull 9)
Hull 12: Bak green mot kirken
Hull 13: Høyre side, bak green mot mølla
Hull 14: Høyre side mot drivingrange (Stolper og nett til range står i banen)
Hull 15: Venstre side mot kirkegården og videre mot hull 16
Hull 16: Venstre side og bak green mot riksveien, videre mot tee 17
Hull 17: Venstre side til ca 10m etter tee 47 hvor straffeområde begynner
Hull 18: Bak green mot gangvei 

Spilleavbrudd – Lokal regel J-1:
Spilleavbrudd ved en farlig situasjon signaliseres ved ett sirenestøt gjentatte ganger. Gjennopptagelse av spill signaliseres med to korte sirenestøt gjentatte ganger.
 
  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK for å godta dette Les mer om cookies og personvern her