Tlf: 64 92 38 40

Banen

I sesongen er vi totalt 5 personer som gjør vårt beste for at du som spiller skal få best mulig spilleforhold.

I en vanlig uke klipper vi greener hver dag unntatt mandager, klippehøyde greener 3,7 mm. Fra 15/6 vil vi gå ned til 3.4mm. Krage foregreen klippes på 14 mm. Teestedene klippes på 14mm. FW klippes på 16 mm. Rough klippes i år på 40mm. Dette for at du lettere skal finne din ball og spillet skal gli lettere.

Fairwayer klipper vi mandag, onsdag og fredag, foregreener, krave rundt green og tee steder klippes de samme dager. Semi rough og rough klippes to ganger i uken eller ved behov. Hullsetting gjøres fire ganger i uken og bunkere rakes to eller tre ganger i uken.

Gresset på greener er av typen krypkvein og på fairwayer er det en blanding av rødsvingel og engrapp. I rough er det mest rødsvingel og stisvingel.

Vi vil oppfordre alle spillere til å ta hensyn til banemannskapet og la de få gjøre jobben sin inntil de gir deg signal om videre spill. Ifølge god golfetikette har banemannskapet fortrinnsrett på banen.

Våre samarbeidspartnere

Havaristen
Bogerud
Tveter Rørservice
Ragn Sells
BC Stillas
Diplom Is
Mitsubishi
Arkel Romerike
Aass Bryggerier
Til toppen