Banen

Lokale regler

Spilleforbudsområde i unormalt baneforhold – lokal regel E-8.1

Områder definert med blå staker med hvit topp er et spilleforbudsområde som skal behandles som et unormalt baneforhold. Ved påvirkning fra spilleforbudsområdet må fritak uten straff tas etter regel 16.1f.

Luftledning/stolper – lokal regel E-11

En ball som treffer en luftledning eller tilhørende stolpe(r) inkludert festeanordninger teller ikke. Slaget må annulleres og spilles på nytt. (se regel 14.6 for fremgangsmåte).

Maurtuer – lokal regel F-11

Maurtuer på banen er etter spillerens valg enten løse naturgjenstander som kan bli fjernet etter regel 15.1, eller grunn under reparasjon hvor fritak uten straff er tillatt etter regel 16.1.

Unormale baneforhold (inkludert uflyttbare hindringer) (regel 16)

    Uflyttbare hindringer
        Distansemerker
        Hull etter fotballgolf på hullene 10-18
        Utslagssted 28 på hullene 1-9

    Grunn under reparasjon
        Steinfylte dreneringsgrøfter som ikke er merket
        Områder i bunkere hvor sand er fjernet pga. rennende vann som har medført dype furer.

Banemerking:

Straffeområder: Røde linjer, merker eller staker

200-metersmerker: Hvit markering i fairway

150-metersmerker: Gul markering i fairway

100-metersmerker: Rød markering i fairway

Alle distanser er målt til senter av greenen

Hvite staker eller linjer: Utenfor banen (Out of Bounds)

Hull 1: Høyre side

Hull 3: Bak green

Hull 9: Venstre side, bak green

Hull 12: Bak green mot kirken

Hull 13: Høyre side, bak green mot mølla

Hull 14: Høyre side mot drivingrange

Hull 15: Venstre side mot kirkegården og videre mot hull 16

Hull 16: Venstre side og bak green mot riksveien, videre mot tee 17

Hull 17: Venstre side

Hull 18: Bak green mot gangvei
  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK for å godta dette Les mer om cookies og personvern her